Monitorowanie wydajności strony internetowej

Nadzór nad wydajnością strony internetowej odgrywa istotną rolę w zapewnianiu jej optymalnej pracy strony. Regularne monitorowanie umożliwia wykrywanie i eliminowanie potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć negatywnie na wydajność strony, takich jak:

 • Powolne ładowanie stron
 • Błędy i awarie
 • Niska responsywność

Istnieje kilka kluczowych wskaźników, które należy monitorować:

Czas ładowania strony

Czas, jaki potrzebuje przeglądarka użytkownika na pełne załadowanie strony. Istotne wskaźniki to:

 • First Contentful Paint (FCP): Czas, kiedy przeglądarka użytkownika zaczyna rysować widoczną część strony.
 • Time to Interactive (TTI): Czas, kiedy strona staje się interaktywna i użytkownik może z nią wchodzić w interakcje.

Core Web Vitals

Core Web Vitals to zestaw trzech miar, które oceniają szybkość ładowania, interaktywność i stabilność wizualną strony internetowej. Są one częścią sygnałów rankingowych Google dotyczących doświadczenia użytkownika na stronie. Oto te trzy miary:

1. Largest Contentful Paint (LCP):

Mierzy wydajność ładowania. Dla dobrej jakości użytkownika warto, aby LCP wystąpiło w ciągu pierwszych 2,5 sekundy od rozpoczęcia ładowania strony.

2. Cumulative Layout Shift (CLS):

Mierzy stabilność wizualną. Dla dobrej jakości użytkownika warto, aby wynik CLS był mniejszy niż 0,1.

3. Interaction To Next Paint (INP):

Mierzy responsywność. Dla dobrej jakości użytkownika warto, aby INP wynosiło mniej niż 200 milisekund.

Liczba żądań do serwera

Liczba razy, kiedy przeglądarka użytkownika musi żądać danych od serwera w celu poprawnego wyświetlenia strony internetowej, jest istotnym parametrem wpływającym na szybkość ładowania i wydajność strony.

Można monitorować tę metrykę poprzez analizę narzędzi do deweloperów, takich jak narzędzia do inspekcji strony, raporty dotyczące żądań HTTP, czy też narzędzia monitorujące czas odpowiedzi serwera.

Dzięki temu można identyfikować obszary, w których można zoptymalizować liczbę żądań do serwera, co przyczyni się do efektywniejszego działania strony i poprawy doświadczenia użytkownika.

Błędy JavaScript

Monitorowanie błędów JavaScript jest istotne z kilku powodów.

 • Po pierwsze, błędy JavaScript mogą powodować nieoczekiwane zachowania na stronie, co może negatywnie wpłynąć na interakcję użytkowników oraz ogólne doświadczenie z witryną.
 • Ponadto, błędy JavaScript mogą prowadzić do awarii funkcjonalności strony lub nawet całkowitego zatrzymania jej działania.

Aby monitorować błędy JavaScript, można korzystać z różnych narzędzi i technik. Jednym z popularnych narzędzi jest śledzenie błędów za pomocą narzędzi deweloperskich przeglądarki, które pozwalają na analizę raportów błędów generowanych przez przeglądarkę. Ponadto, istnieją specjalne narzędzia do monitorowania błędów JavaScript online, które pozwalają na śledzenie błędów na żywo oraz generowanie raportów i statystyk dotyczących występujących problemów.

Real User Monitoring (RUM):

 • Rozwiązania typu RUM, takie jak Dynatrace, pozwalają śledzić interakcje użytkowników na stronie.
 • RUM zbiera informacje o błędach JavaScript, pokazując ich wpływ na aplikację.
 • Dzięki temu możesz reagować na błędy i poprawiać jakość użytkownika.

Śledzenie błędów JavaScript:

 • Wykorzystaj narzędzia do logowania błędów w kodzie JavaScript.
 • Możesz użyć console.error() lub bibliotek takich jak SentryLogRocket lub Rollbar.
 • Te narzędzia rejestrują błędy, umożliwiając analizę i debugowanie.

Mapy źródłowe (Source Maps):

 • Wdrażając kod na produkcję, użyj map źródłowych.
 • Pozwalają przekształcić minifikowany kod JavaScript na czytelny kod źródłowy podczas debugowania.
 • Dzięki nim łatwiej zlokalizować błąd w oryginalnym kodzie.

Narzędzia do monitorowania wydajności strony:

 • PageSpeed Insights: Bezpłatne narzędzie Google, które analizuje wydajność strony na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.
 • GTmetrix: Bezpłatne narzędzie, które zapewnia szczegółową analizę wydajności strony, w tym czas ładowania, rozmiar strony i optymalizację kodu.
 • WebPageTest: Bezpłatne narzędzie, które umożliwia testowanie wydajności strony z różnych serwerów na całym świecie.
 • Pingdom Website Speed Test: Oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne pakiety, które zapewniają szczegółową analizę wydajności strony, a także możliwość monitorowania jej wydajności w czasie.
 • New Relic: Płatna platforma oferująca kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności, w tym monitorowanie wydajności strony, serwera i aplikacji.

Monitorowanie w WordPress

Wykorzystaj narzędzia takie jak:

Uptime Robot lub funkcję Monitor w Jetpack, aby otrzymywać powiadomienia, gdy twoja witryna przestaje działać.

Perfzilla: Wtyczka do optymalizacji wydajności, która pomaga zidentyfikować i naprawić problemy z wydajnością strony.

Query Monitor: Wtyczka, która pomaga zidentyfikować wolne i nieefektywne zapytania SQL.

Dzięki temu możesz reagować na problemy, zanim wpłyną na większą część twojej publiczności.

Regularny monitoring:

 • Zaleca się regularne monitorowanie wydajności strony, np. co tydzień lub co miesiąc.
 • Po wprowadzeniu zmian w kodzie lub zawartości strony należy ponownie sprawdzić jej wydajność.
 • Śledź aktualizacje algorytmów Google i Core Web Vitals, aby upewnić się, że Twoja strona spełnia najnowsze wytyczne.

Wdrażając te wskazówki i korzystając z narzędzi do monitorowania, możesz skutecznie monitorować i poprawiać wydajność swojej strony internetowej, zapewniając użytkownikom pozytywne wrażenia.

Dodatkowe wskazówki:

 • Wykorzystaj CDN (Content Delivery Network) do dostarczania statycznych zasobów, takich jak obrazy, CSS i JavaScript, użytkownikom na całym świecie.
 • Zoptymalizuj obrazy dla Internetu, używając odpowiednich formatów i rozmiarów.
 • Stosuj kompresję Gzip, aby zmniejszyć rozmiar zasobów tekstowych.
 • Wyłącz nieużywane wtyczki i motywy WordPress.
 • Wybierz hosting o wystarczającej przepustowości i mocy obliczeniowej.