Wyświetlanie menu w motywie WordPress

Jeśli chcesz wyświetlić menu w swoim motywie WordPress, istnieje kilka sposobów, z których możesz skorzystać. Oto niektóre metody:

Wykorzystanie edytora bloków Gutenberg (tylko dla motywów opartych na blokach):

 • Jeśli używasz motywu opartego na blokach, możesz dodać niestandardowe menu za pomocą Pełniej Edycji Witryny (FSE) i edytora bloków.
 • Przejdź do Wygląd » Edytor.
 • Wybierz odpowiednią stronę lub szablon, do którego chcesz dodać menu.
 • Dodaj blok Navigation w wybranej sekcji.
 • Pamiętaj, że ta metoda nie działa ze wszystkimi motywami i nie pozwala na pełne dostosowanie menu.

Używanie kreatora stron (działa ze wszystkimi motywami):

 • Jeśli chcesz dodać całkowicie niestandardowe menu do dowolnego motywu WordPress, można skorzystać z funkcjonału kreatora stron.
 • Wybierz popularną wtyczkę do budowy stron, taką jak Elementor lub Divi.
 • Stwórz nową stronę lub edytuj istniejącą.
 • Dodaj moduł menu i dostosuj go według swoich potrzeb.

Weź pod uwagę wszystkie zalety i wady kreatorów stron, jeśli planujesz tworzyć stronę za ich pomocą.

Tworzenie Niestandardowego Menu za pomocą Kodu (zaawansowane):

 • W pliku functions.php motywu utwórz menu przy użyciu funkcji register_nav_menus().
 • Następnie użyj funkcji wp_nav_menu() w odpowiednim miejscu w swoim szablonie, aby wyświetlić stworzone menu.

Przykład kodu:

  <?php
  // Rejestracja menu
  function custom_theme_menus() {
    register_nav_menus(
      array(
        'primary-menu' => __( 'Główne Menu' ),
      )
    );
  }
  add_action( 'init', 'custom_theme_menus' );
  
  // Wyświetlanie menu
  wp_nav_menu( array(
    'theme_location' => 'primary-menu',
    'container' => 'nav',
    'container_class' => 'main-menu',
    'menu_class' => 'menu-list',
    'echo' => true,
  ) );
  ?>
  

  W powyższym przykładzie primary-menu to nazwa zarejestrowanego menu. Możesz dostosować ją do swoich potrzeb.

  Pamiętaj, aby zoptymalizować kod pod kątem SEO i dostosować go do swojego motywu.